תקנון האתר

כללי
1. בכפוף לתנאי השימוש, המונח “משתמש” משמעו כל אדם אשר עושה שימוש באתר בכל דרך וצורה שהיא.
2. ככל ואינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
3. הוראות תנאי השימוש גוברות על כל האמור באתר.
4. תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.
5. מפעיל האתר זוקף לזכותו את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת למשתמשים.
6. האתר מציע למשתמשיו שירותים כגון ולרבות קניית עוקבים ברשתות חברתיות, קניית לייקים, תגובות וצפיות.

התכנים באתר
1. התכנים מוצעים למשתמש לשימוש אישי ושאינו מסחרי, בהיקף המותר על-פי כללי השימוש ההוגן לפי דין.
2. התכנים מוצעים למשתמש לצפייה בהשאלה בלבד, לשימוש אישי ושאינו מסחרי.

הגבלת אחריות מצד מפעיל האתר
1. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לאמיתות ודיוקם של התכנים אשר מוצגים באתר.
2. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למשתמש או לצד ג’ בגין התכנים המוצגים באתר.
3. מפעיל האתר לא יהיה אחראי להתקשרות המשתמש עם מפרסמים באתר.
4. האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא.
5. מפעיל האתר לא יישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש.

הצהרת המשתמש וזכות השימוש באתר
1. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש.
2. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין מפעיל האתר.

הזנת פרטים בעת רכישת שירותים באתר
1. כל משתמש אשר ירכוש שירותים באתר יחויב להזין פרטים אישיים ופרטי תשלום.
2. פרטים שגויים עלולים למנוע מהמשתמש את האפשרות להשתמש בשירותי הרכישה.

תנאי רכישת השירותים באתר
1. הרכישה באתר תתבצע באמצעות כרטיס אשראי או PayPal בלבד.
2. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ואמצעי תשלום אחרים.
3. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר.

תנאי רכישת “בוט” או “רובוט” לאינסטגרם
1. רכישת בוט לאינסטגרם מאפשרת לשלוט על פעולות וסוגי פעולות שונים מפרופיל האינסטגרם האישי של הלקוח.
2. הרכישה הינה רכישה על בסיס מנוי חודשי ללא התחייבות.
3. במידה והלקוח ידרוש לבטל את שירותי הבוט, יש לשלוח בקשה מסודרת למייל המצוין.
4. הספק אינו אחראי לנזקים או חסימת חשבון האינסטגרם עקב פעילות הבוט.

תנאי רכישה כלליים לכל השירותים
1. המחירים המוצגים בשירותים, תנאי השימוש, מספר התשלומים וכל נתון אחר, נתונים לשיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר.
2. מפעיל האתר רשאי לבטל עסקה במידה ונפלה טעות או בוצעה פעילות בלתי חוקית.
3. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לא לאפשר לאדם לרכוש שירותים באתר בשל שימוש לא כדין.

ביטול עסקה
1. בהתאם לחוק, אין אפשרות לבטל עסקה ביחס ל”מידע” כהגדרתו בחוק.
2. למרות זאת, מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה במידה והשירותים טרם ניתנו.
3. במקרה של ביטול עסקה, יחויב המשתמש בדמי ביטול בסך 20% מהסך הכולל.

קניין רוחני
1. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר שייכות למפעיל האתר או לצד שלישי.
2. אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש בלא אישור בכתב ממפעיל האתר.

פרסומות של צדדים שלישיים, קישורים והפניות באתר
1. מפעיל האתר לא יישא באחריות לתוכן פרסומי או מידע מסחרי המופיע באתר.
2. ייתכן שיופיעו קישורים לאתרים אחרים, אך מפעיל האתר אינו אחראי לתכנים או לזמינות הקישורים.

הפסקת שימוש ושיפוי
1. מפעיל האתר רשאי להפסיק את פעילות המשתמש באתר בהפרה של תנאי השימוש.
2. המשתמש יפצה את מפעיל האתר בגין כל נזק שייגרם עקב הפרת תנאי השימוש.
3. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו בכל עת.

המחאת זכויות וחובות
1. מפעיל האתר רשאי להמחות את זכויותיו וחובותיו לצד שלישי, לפי שיקול דעתו.
2. במקרה כזה, פרטי המשתמש יועברו לצד השלישי.

שימושים אסוריםa:

1. אסור לעשות שימוש באתר באופן שאינו חוקי או בניגוד לתנאי השימוש.

2. אסור להמחות או להעביר זכויות מהמשתמש ללא אישור מפעיל האתר.

3. אסור לפגוע בשמו הטוב של מפעיל האתר או במוניטין האתר.

אחריות

1. האחריות על החבילה שהוזמנה הינה 30 יום בלבד מתאריך הרכישה, אלא אם כן מוגדרים תנאים אחרים כגון חבילות דיימונד או חבילות מעל 10,001 עוקבים ללא לייקים.

2. במהלך תקופת האחריות (30 יום),  מפעיל האתר אחראית לתקן כל טעויות ובעיות בהזמנה, למעט במקרים בהם הטעות הינה של הלקוח. לאחר תקופת האחריות, מפעיל האתר אינה אחראית לתקלות ובעיות במוצרים ובחבילות שהוזמנו.

 3. מפעיל האתר אינה אחראית לשימוש הלקוח במוצר ולנזק שנגרם כתוצאה משימוש לא נכון. כמו כן, מפעיל האתר אינה אחראית לאירועים מלבד אלו הנמצאים בניהולה הישיר. הביצועים אינם מובטחים להיות נטולי שגיאות, והחברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את האחריות על פי שיקול דעתה ובהתאם לחבילה ולתנאי השירות.

תנאים נוספים
1. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התנאים ללא הודעה מוקדמת.
2. מפעיל האתר אינו נותן התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ללא הפרעות.
3. רישומי המחשב של האתר יהווּ ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

מדיניות המשלוח שלנו

1. זמני האספקה של החבילות משתנים בהתאם לקטגוריית השירות הרלוונטית.

2. לחבילות הקשורות לעוקבים באינסטגרם, חבילות מתחת ל-10,000 עוקבים יסופקו בטווח של 0-6 שעות, בעוד שחבילות מעל 10,000 עוקבים יסופקו בטווח של 6-72 שעות.

3. לחבילות הקשורות ללייקים באינסטגרם, זמן האספקה הינו 0-3 שעות.

4. בנוגע לחבילות הקשורות לעוקבים בטיקטוק, זמן האספקה נע בין 3-144 שעות.

5. לחבילות הקשורות ללייקים בטיקטוק, זמן האספקה הינו 0-14 שעות.

6. לבסוף, לחבילות הקשורות לצפיות בטיקטוק ובאינסטגרם, זמן האספקה עומד על 0-5 שעות.

7. במקרה של עיכוב באספקה מעבר למסגרת הזמנים המצוינת, הלקוחות מוזמנים לפנות לשירות הלקוחות שלנו בווטסאפ בטלפון +972 53-703-7557. אנו מתחייבים להספקה בתוך 144 שעות לכל חבילה.

עגלת קניות